Děkujeme všem příznivcům za hojnou účast v letošní sezoně a těšíme se v té příští na shledanou.