Typ vleku: EPV 300  2x
Délka vleku: 340 m
Převýšení: 55 m
Přepravní kapacita: 900 osob/hod.
Odbavování lyžařů turniketem.

 Dětské lano 50m