Typ vleku: EPV 300
Délka vleku: 340 m
Převýšení: 55 m
Přepravní kapacita: 480 osob/hod.
Odbavování lyžařů turniketem.